Όροι χρήσης και πολιτική απορρήτου

Όροι Χρήσης:

Οι παρακάτω όροι χρήσεις εφαρμόζονται στον ιστότοπο crisismonitor.gr και σε όλο το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται μέσω αυτού (στο εξής: ο ιστότοπος ή CrisisMonitor). Η χρήση ή/και παραμονή στον ιστόποπο συνεπάγεται την αποδοχή των όρων χρήσης αυτού και της πολιτικής απορρήτου που εφαρμόζει το Crisis Monitor.
Εάν δεν συμφωνείτε με οποιοδήποτε σημείο ή τμήμα της παρούσας δήλωσης, παρακαλούμε μην κάνετε χρήση του ιστοτόπου και των υπηρεσιών του. Οι υπηρεσίες του ιστοτόπου απευθύνονται σε ενηλίκους.

Ο λογαριασμός σας στο crisismonitor.gr.

Η εγγραφή σας ως χρήστη του Crisis Monitor είναι απολύτως προαιρετική και δεν αποτελεί προϋπόθεση για την περιήγησή σας στον ιστότοπο. Η εγγραφή σας συνεπάγεται την εκ μέρους σας αποδοχή της αποκλειστικής ευθύνης για κάθε δραστηριότητά σας ως εγγεγραμμένου χρήστη, καθώς και την υποχρέωσή σας να ειδοποιείτε αμέσως το Crisis Monitor για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας ή αυθαίρετη πράξη μέσω αυτού. Το Crisis Monitor δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη των χρηστών του, και δεν υποχρεούται σε αποζημίωση έναντι των χρηστών του ή οποιουδήποτε τρίτου για τέτοια πράξη ή παράλειψη.

Υποχρεώσεις χρηστών

Όπως οι περισσότεροι διαχειριστές ιστοτόπων, το CrisisMonitor συλλέγει πληροφορίες, που καθίστανται διαθέσιμες μέσω των φυλλομετρητών δικτύου και των διαμετακομιστών, όπως ο τύπος του φυλλομετρητή, προτιμήσεις γλώσσας, ημεροχρονολογία και ώρα επίσκεψης. Οι παραπάνω πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την καλύτερη λειτουργία του ιστοτόπου, την κατανόηση της χρήσης από τους επισκέπτες και στατιστικούς λόγους. Οι παραπάνω πληροφορίες ενδέχεται να δημοσιευθούν από το CrisisMonitor ανώνυμα και για σκοπούς που δεν πλήττουν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως π.χ. για την απεικόνιση τάσεων των χρηστών αναφορικά με τη χρήση του ιστοτόπου.
Σε περίπτωση που οι χρήστες του ιστοτόπου του CrisisMonitor αναρτήσουν οποιαδήποτε πληροφορία, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα, σχόλια (στο εξής: περιεχόμενο), είτε δημόσια είτε ιδιωτικά, η ευθύνη για το περιεχόμενο αυτό βαρύνει αποκλειστικά το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που το ανάρτησε. Το CrisisMonitor δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου, ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται οποιαδήποτε άποψη, πληροφορία ή σχόλιο προερχόμενη από χρήστες κατά τα παραπάνω. Συνεπώς, το CrisisMonitor δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες του ιστοτόπου.
Οι χρήστες δεσμεύονται να να μη χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του ιστοτόπου του CrisisMonitor για οτιδήποτε από τα παρακάτω και, σε περίπτωση που το πράξουν, φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για αυτό:

1. Ανάρτηση ή δημοσίευση ή με άλλο τρόπο δημοσιοποίηση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, θίγει την προσωπικότητα ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα άλλων ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του CrisisMonitor ή οποιουδήποτε τρίτου, προκαλεί συναισθήματα μίσους, συνιστά οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα, οποιαδήποτε μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

2. Πρόκληση βλάβης σε ανηλίκους με οποιοδήποτε τρόπο.

3. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση ως προς τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

4. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών του χρήστη, με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του ιστοτόπου.

5. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή συμβατικής σχέσης.

6. Παρεμβολή ή παράβλαψη στις υπηρεσίες, τους servers, τα δίκτυα που αφορούν ή εξυπηρετούν τον ιστότοπο, παραβίαση των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των παραπάνω υπηρεσιών και δικτύων.

7. Παράβαση κάθε εφαρμοστέας νομοθεσίας, τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής ή διεθνούς, καθώς και κανίνων με νομοθετική ισχύ κατά τη χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου.

8. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών).
9. Εγκατάσταση ή προώθηση, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από τον λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς εγκατάσταση ή προώθηση διαφημίσεων χωρίς την έγγραφη συναίνεση του CrisisMonitor.
Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους χρήσης, οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν το CrisisMonitor για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί. Οι χρήστες διατηρούν επίσης την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσουν τον ιστότοπο και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων λόγω περιεχομένου που αναρτήθηκε ή με άλλο τρόπο μεταδόθηκε ή μεταφέρθηκε από τους χρήστες μέσω των υπηρεσιών του ιστοτόπου.

Το CrisisMonitor δεν ελέγχει το περιεχόμενο που αναρτούν οι χρήστες εκ των προτέρων, διατηρεί ωστόσο το δικαίωμα κατ’ απόλυτη ελεύθερη κρίση να αρνηθεί να δημοσιεύσει ή να μετακινήσει ή διαγράψει οποιοδήποτε περιεχόμενο προερχόμενο από χρήστη των υπηρεσιών του, χωρίς ειδοποίηση και χωρίς οιαδήποτε υποχρέωση αποζημίωσης από οποιαδήποτε αιτία.

Αποκλεισμός ευθύνης για συνδέσμους τρίτων μερών

Το CrisisMonitor μπορεί να αναφέρει στον ιστότοπό του ιστοσελίδες τρίτων στο Διαδίκτυο, για το περιεχόμενο των οποίων δεν έχει καμία ευθύνη και οι χρήστες επισκέπτονατι οποιονδήποτε ιστότοπο εκτός του CrisisMonitor με δική τους ευθύνη. Το CrisisMonitor δεν ασπάζεται, υποστηρίζει ή εγγυάται την ακρίβεια και αλήθεια των πληροφοριών και του εν γένει περιεχομένου που περιλαμβάνεται σε ιστοσελίδες τρίτων.
Το CrisisMonitor σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία. Εάν θεωρείτε ότι περιεχόμενο αναρτημένο ή δημοσιευμένο στον ιστότοπό μας παραβιάζει τα πνευματικά σας δικαιώματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Πολιτική Απορρήτου και Προστασία Δεδομένων:

Το CrisisMonitor (“crisismonitor.gr”) διαχειρίζεται τον ιστότοπο cristismonitor.gr και μπορεί να διαχειρίζεται στο μέλλον και άλλους ιστοτόπους.
Η διασφάλιση του απορρήτου των επισκεπτών του ιστοτόπου μας είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς, αλλά και επιβεβλημένη από τον Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό, διαμορφώσαμε την παρούσα πολτική απορρήτου.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της φόρμας εγγραφής είναι:

Όνομα & Επίθετο
Η διεύθυνση e-mail σας
Διευθύνσεις IP (Internet Protocol addresses) για συνδεδεμένους χρήστες και χρήστες που αφήνουν σχόλια στον ιστότοπο του CrisisMonitor
Τα παραπάνω δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενημερωτικού χαρακτήρα (newsletter), τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών μας και στατιστικούς σκοπούς. Οι διευθύνσεις IP των εγγεγραμμένων στην υπηρεσία newsletter είναι ορατές στους διαχειριστές του ιστοτόπου και δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους. Οι διευθύνσεις IP των συνδεδεμένων χρηστών ή των χρηστών που αφήνουν σχόλια, δεν είναι ορατές στους διαχειριστές. Δεν προωθούμε, διαβιβάζουμε, πωλούμε ή μοιραζόμαστε με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα με οποιονδήποτε τρόπο.

Cookies

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies».
Τι είναι τα cookies
Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.

Πως χρησιμοποιούμε τα cookies;

Χρησιμοποιούμε τα Cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω του ιστοτόπου μας και για να σας παρέχουμε πληροφορίες. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα.
Η ενεργοποίηση των cookies είναι απαραίτητη για να λειτουργήσει ο ιστότοπος, καθώς προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία περιήγησης. Μπορεί να γίνει διαγραφή των cookies κατά την έξοδο από τον ιστότοπο.

Κατηγορίες των cookies που χρησιμοποιούμε:

Cookies συνεδρίας: Τα Cookies συνεδρίας είναι προσωρινά αρχεία cookies τα οποία διαγράφονται όταν απενεργοποιείται ο περιηγητής. Όταν επισκεφτεί εκ νέου τον ιστότοπο ο χρήστης, o ιστότοπος θα τον αντιμετωπίσει ως νέο επισκέπτη.

Μόνιμα Cookies: Τα μόνιμα cookies παραμένουν στον περιηγητή μέχρι να διαγραφούν χειροκίνητα ή μέχρι να διαγραφούν από τον περιηγητή με βάση τη διάρκεια που ορίζει το cookie. Αυτά τα cookies αναγνωρίζουν τον επισκέπτη που έχει ξαναεπισκεφτεί τον ιστότοπο.

Third-party Cookies: Αυτά είναι cookies τα οποία τίθενται σε λειτουργία στον Ιστότοπο από συνεργαζόμενες εταιρίες (πχ. Google analytics, reCaptcha). Οι διαφημιζόμενοι στον ιστότοπό μας τρίτοι μπορεί επίσης να θέτουν σε λειτουργία cookies για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς. Η παρούσα πολιτική απορρήτου καλύπτει τη χρήση cookies αποκλειστικά από το CrisisMonitor και όχι από τρίτους.
Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για την προσωπική σας ταυτοποίηση αλλά για τη βελτίωση του περιεχομένου του ιστοτόπου μας.
Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που περιγράφονται.

Πώς να ελέγχετε τα cookies

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.

Google Analytics

Το CrisisMonitor χρησιμοποιεί το Google Analytics. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Google Analytics από το CrisisMonitor μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Προκειμένου να παρέχουν στους επισκέπτες της ιστοσελίδας περισσότερες επιλογές για τον τρόπο συλλογής των δεδομένων τους από το Google Analytics, η Google έχει αναπτύξει το Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Το add-on επικοινωνεί με το Google Analytics JavaScript (ga.js) για να δείξει ότι οι πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη στην ιστοσελίδα δεν θα πρέπει να αποσταλούν στο Google Analytics. Το Google Analytics Opt-out Browser Add-on δεν εμποδίζει την αποστολή πληροφοριών στον ίδιο τον ιστότοπο ή σε άλλες υπηρεσίες web analytics.

Newsletter

Με την εγγραφή σας στο newsletter μας, συμφωνείτε να λαμβάνετε e-mail από εμάς. Το e-mail σας χρησιμοποιείται μόνο για την αποστολή του newsletter του CrisisMonitor, το οποίο είναι καθαρά ενημερωτικού και ειδησεογραφικού χαρακτήρα. Η συνδρομή στο newsletter μας είναι δωρεάν. Το CrisisMonitor στέλνει τα newsletter του χρησιμοποιώντας το λογισμικό και τις υπηρεσίες της Getresponse μαζί με τις θυγατρικές της.

Διατηρούμε το αποκλειστικό δικαίωμα να καταργήσουμε την εγγραφή των επισκεπτών από την υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων χωρίς προειδοποίηση. Θα το πράξουμε με κάθε συνδρομητή που θεωρούμε ότι έχει καταχωρηθεί με ψεύτικα δεδομένα.

Ανήλικοι

Ο ιστότοπός μας ούτε είναι σχεδιασμένος σκοπίμως ούτε απευθύνεται σε ανηλίκους. Η πολιτική μας είναι να μην συλλέγουμε ποτέ ούτε να τηρούμε εν γνώσει μας δεδομένα σχετικά με οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 18 ετών.
Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο δεδομένων
Έχετε πάντα το δικαίωμα να διαγράψετε τα αποθηκευμένα προσωπικά σας δεδομένα, να περιορίσετε τον σκοπό της επεξεργασίας τους, να αρνηθείτε συγκεκριμένους τύπους επεξεργασίας καθώς και το δικαίωμα να διορθώσετε ή επικαιροποιήσετε αυτά τα δεδομένα. Επίσης, έεχετε οποιαδήποτε στιγμή το δικαίωμα να διαγραφείτε από τη λίστα επικοινωνίας μας και να μη λαμβάνετε πλέον το newsletter μας, πατώντας ΕΔΩ ή στην ενότητα με τον τίτλο Διαγραφή που υπάρχει στο τέλος κάθε μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας στέλνουμε. Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την επεξεργασία τους από το CrisisMonitor, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση cyber@crisismonitor.gr

Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε

Το CrisisMonitor παραχωρεί πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που μας εμπιστεύεστε μόνον σε όσα μέλη του προσωπικού, των συνεργατών και των συνδεδεμένων με εμάς επιχειρήσεων χρειάζεται να τα γνωρίζουν, ώστε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Όλοι όσοι έρχονται σε επαφή με προσωπικά δεδομένα χρηστών μας δεσμεύονται να μην τα αποκαλύψουν ή διαβιβάσουν περαιτέρω. Το CrisisMonitor αποκαλύπτει τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλα, πλην των παραπάνω, πρόσωπα, μόνο στην περίπτωση που υποχρεούται προς τούτο από το νόμο, σε συνεργασία με τις αστυνομικές ή δικαστικές αρμόδιες αρχές.

Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση

Το CrisisMonitor θα υποβάλλει την παρούσα δήλωση πολιτικής απορρήτου σε συχνή επανεξέταση και ενδέχεται να την τροποποιεί ή να την αναθεωρεί περιοδικά. Για κάθε μεταβολή, θα καταγράφουμε την ημερομηνία τροποποίησης ή αναθεώρησης στη δήλωση. Η επικαιροποιημένη δήλωση θα ισχύει για εσάς και τα στοιχεία σας από την ημερομηνία αυτή. Σας ενθαρρύνουμε να μελετάτε κατά περιόδους την παρούσα δήλωση προκειμένου να εξετάζετε εάν υπάρχουν τυχόν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε για τελευταία φορά τον Μάιο του 2018.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.