¢ðïøç ôïõ êôéñßïõ üðïõ óôåãÜæåôáé ôï ×ñçìáôéóôÞñéï Áèçíþí, ÐÝìðôç 26 Íïåìâñßïõ 2009. Éó÷õñÝò ðôùôéêÝò ôÜóåéò åðéêñÜôçóáí óôç óçìåñéíÞ óõíåäñßáóç ôïõ ×ñçìáôéóôçñßïõ Áèçíþí.
Ο τυφώνας )medicane) Ιανός
Image: Copernicus Sentinel-3 captured this image of the Mediterranean hurricane, or ‘Medicane,’ crossing the Ionian Sea and approaching Greece yesterday 17 September.

Ετικέτα: Μεγάλη Βρετανία-Τουρκία

Ερντογάν και Μπότζο έκοψαν την Ελλάδα από τη διάσκεψη για το προσφυγικό

Χωρίς τη συμμετοχή της Ελλάδας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη τηλεδιάσκεψη των ηγετών Τουρκίας, Βρετανίας, Γαλλίας και Γερμανίας για το προσφυγικό, καθώς η στρατηγική υποβάθμισης του ρόλου της Ελλάδας σε καίρια ζητήματα ...

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

*Εγγραφόμενοι στο site αποδέχεστε την Πολιτική Απορρήτου.

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.