¢ðïøç ôïõ êôéñßïõ üðïõ óôåãÜæåôáé ôï ×ñçìáôéóôÞñéï Áèçíþí, ÐÝìðôç 26 Íïåìâñßïõ 2009. Éó÷õñÝò ðôùôéêÝò ôÜóåéò åðéêñÜôçóáí óôç óçìåñéíÞ óõíåäñßáóç ôïõ ×ñçìáôéóôçñßïõ Áèçíþí.
Ο τυφώνας )medicane) Ιανός
Image: Copernicus Sentinel-3 captured this image of the Mediterranean hurricane, or ‘Medicane,’ crossing the Ionian Sea and approaching Greece yesterday 17 September.

Ετικέτα: Άλμπιν Κούρτι

Το Κόσοβο αποκτά κυβέρνηση μετά από 4 μήνες!

Σε διαδικασία πολιτικής σταθεροποίησης επανέρχεται το Κόσοβο, καθώς μετά από εκλογές και πολύμηνες διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης η κυβέρνηση του Άλμπιν Κούρτι έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από τη βουλή. Η ...

Ανατροπή στο Κόσοβο: Αριστεροί-εθνικιστές θα κυβερνήσουν

Το αριστερό-εθνικιστικό κίνημα «Αυτοδιάθεση» (LVV) κέρδισε τις πρόωρες εκλογές στο Κόσοβο, χωρίς ωστόσο να μπορεί να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση, γεγονός που θα οδηγήσει σε νέες διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία κυβέρνησης ...

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

*Εγγραφόμενοι στο site αποδέχεστε την Πολιτική Απορρήτου.

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.