¢ðïøç ôïõ êôéñßïõ üðïõ óôåãÜæåôáé ôï ×ñçìáôéóôÞñéï Áèçíþí, ÐÝìðôç 26 Íïåìâñßïõ 2009. Éó÷õñÝò ðôùôéêÝò ôÜóåéò åðéêñÜôçóáí óôç óçìåñéíÞ óõíåäñßáóç ôïõ ×ñçìáôéóôçñßïõ Áèçíþí.
Ο τυφώνας )medicane) Ιανός
Image: Copernicus Sentinel-3 captured this image of the Mediterranean hurricane, or ‘Medicane,’ crossing the Ionian Sea and approaching Greece yesterday 17 September.

Ετικέτα: αερ

100208-N-9418A-520
GULF OF THAILAND (Feb. 8, 2010) The forward-deployed amphibious assault ship USS Essex (LHD 2), the Royal Thai navy medium landing ship HTMS Surin (LST 722), the Republic of Korea navy tank landing ship Seongin Bong (LST 685), the Ticonderoga-class guided-missile cruiser USS Shiloh (CG 67), the forward-deployed amphibious dock landing ship USS Harpers Ferry (LSD 49) and the forward-deployed amphibious transport dock ship USS Denver (LPD 9) transit in formation in the Gulf of Thailand during exercise Cobra Gold 2010. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Taurean Alexander/Released)

Οι ΗΠΑ στέλνουν δύο αεροπλανοφόρα στην αυλή της Κίνας

Στη Νότια Σινική Θάλασσα διαχέεται για ακόμη μια φορά η ένταση των σινοαμερικανικών σχέσεων,  καθώς αμφότερες αποστέλλουν μεγάλες δυνάμεις, κάνοντας ασκήσεις. Πρόκειται για ξεκάθαρη πρακτική επίδειξης δύναμης, καθώς το Πεκίνο ...

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

*Εγγραφόμενοι στο site αποδέχεστε την Πολιτική Απορρήτου.

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.